معنی و ترجمه کلمه به بعد موکول کردن به انگلیسی به بعد موکول کردن یعنی چه

به بعد موکول کردن

put off
shelve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها