طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به زور بردن به انگلیسی به زور بردن یعنی چه

به زور بردن

reave

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها