معنی و ترجمه کلمه به زور بردن به انگلیسی به زور بردن یعنی چه

به زور بردن

reave


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها