طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به نحو اکمل انجام یافته به انگلیسی به نحو اکمل انجام یافته یعنی چه

به نحو اکمل انجام یافته

well ordered

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها