طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه توپ گلف یک بازیکن در جلو توپ بازیکن دیگر به انگلیسی توپ گلف یک بازیکن در جلو توپ بازیکن دیگر یعنی چه

توپ گلف یک بازیکن در جلو توپ بازیکن دیگر

stymie

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها