طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامه پوشانیدن به به انگلیسی جامه پوشانیدن به یعنی چه

جامه پوشانیدن به

garb

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها