طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانشین شدن به انگلیسی جانشین شدن یعنی چه

جانشین شدن

displace
heir
inherit
supersede
surrogate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها