طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جداگانه اتفاق افتاده به انگلیسی جداگانه اتفاق افتاده یعنی چه

جداگانه اتفاق افتاده

allopatric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها