معنی و ترجمه کلمه جدایى از قبیله به انگلیسی جدایى از قبیله یعنی چه

جدایى از قبیله

detribalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها