طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدا رفتن به انگلیسی جدا رفتن یعنی چه

جدا رفتن

secede

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها