طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدلى کردن به انگلیسی جدلى کردن یعنی چه

جدلى کردن

polemicize
polemize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها