طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حجارى برجسته به انگلیسی حجارى برجسته یعنی چه

حجارى برجسته

anaglyph
relief

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها