طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حکم توقیف از طرف دادگاه با ذکر دلائل توقیف به انگلیسی حکم توقیف از طرف دادگاه با ذکر دلائل توقیف یعنی چه

حکم توقیف از طرف دادگاه با ذکر دلائل توقیف

habeas corpus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها