طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاتمه یافتن به انگلیسی خاتمه یافتن یعنی چه

خاتمه یافتن

adjourn
end
terminate
wrap up

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها