طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خوش نیتى به انگلیسی خوش نیتى یعنی چه

خوش نیتى

goodwill
grace

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها