طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو خط مستقیم به انگلیسی داراى دو خط مستقیم یعنی چه

داراى دو خط مستقیم

bilinear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها