طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو یا چند نوع گل کامل به انگلیسی داراى دو یا چند نوع گل کامل یعنی چه

داراى دو یا چند نوع گل کامل

heterogonous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها