معنی و ترجمه کلمه داراى چهار بال به انگلیسی داراى چهار بال یعنی چه

داراى چهار بال

tetrapterous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها