طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دارا بودن به انگلیسی دارا بودن یعنی چه

دارا بودن

contain
encompass
enjoy
have
owe
own
possess

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها