طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درزگاه به انگلیسی درزگاه یعنی چه

درزگاه

juncture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها