معنی و ترجمه کلمه دوطرف تکمه خور به انگلیسی دوطرف تکمه خور یعنی چه

دوطرف تکمه خور

double breasted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها