طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذاتا مبهم به انگلیسی ذاتا مبهم یعنی چه

ذاتا مبهم

inherently ambiguous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها