طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذوسنطاریا به انگلیسی ذوسنطاریا یعنی چه

ذوسنطاریا

dysentery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها