طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذکر خصوصیات به انگلیسی ذکر خصوصیات یعنی چه

ذکر خصوصیات

specification

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها