طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رزم آرا به انگلیسی رزم آرا یعنی چه

رزم آرا

strategist
tactic
tactician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها