معنی و ترجمه کلمه رو به روى هم قرار دادن به انگلیسی رو به روى هم قرار دادن یعنی چه

رو به روى هم قرار دادن

enfilade
front

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها