طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زره به انگلیسی زره یعنی چه

زره

armature
armor
armour
corselet
mail

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها