طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساحر به انگلیسی ساحر یعنی چه

ساحر

conjurer
conjuror
hex
magus
necromancer
sorcerer
sorcerous
theurgic
witch doctor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها