معنی و ترجمه کلمه سازمانى که چک هاى بانک هاى مختلف را در آن مبادله مى کنند به انگلیسی سازمانى که چک هاى بانک هاى مختلف را در آن مبادله مى کنند یعنی چه

سازمانى که چک هاى بانک هاى مختلف را در آن مبادله مى کنند

clearinghouse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها