طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سالى دوبار به انگلیسی سالى دوبار یعنی چه

سالى دوبار

biannual
biyearly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها