طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سانتى متر به انگلیسی سانتى متر یعنی چه

سانتى متر

centimeter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها