معنی و ترجمه کلمه شهوت پرست به انگلیسی شهوت پرست یعنی چه

شهوت پرست

lecherous
lewd
salacious
voluptuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها