طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صاحب درجه اى از دانشگاه که اصولاً مى تواند در دانشگاه آموزگارى کند به انگلیسی صاحب درجه اى از دانشگاه که اصولاً مى تواند در دانشگاه آموزگارى کند یعنی چه

صاحب درجه اى از دانشگاه که اصولاً مى تواند در دانشگاه آموزگارى کند

master of arts

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها