طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحت و سقم چیزى را معلوم کردن به انگلیسی صحت و سقم چیزى را معلوم کردن یعنی چه

صحت و سقم چیزى را معلوم کردن

certify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها