طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صراف به انگلیسی صراف یعنی چه

صراف

banker
changer
money changer
shroff
usurer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها