طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفحه مانند به انگلیسی صفحه مانند یعنی چه

صفحه مانند

disclike
discoid
discoidal
disklike

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها