طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضابطه به انگلیسی ضابطه یعنی چه

ضابطه

criterion
topic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها