طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه فرعى به انگلیسی طبقه فرعى یعنی چه

طبقه فرعى

subclass

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها