طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از حکومت جهانى به انگلیسی طرفدارى از حکومت جهانى یعنی چه

طرفدارى از حکومت جهانى

world federalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها