طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طنین زنگ به انگلیسی طنین زنگ یعنی چه

طنین زنگ

jingle
tintinnabulation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها