طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عاق کردن به انگلیسی عاق کردن یعنی چه

عاق کردن

disinherit
disorintate
disown

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها