طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد وصفى یا ترتیبى به انگلیسی عدد وصفى یا ترتیبى یعنی چه

عدد وصفى یا ترتیبى

ordinal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها