طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غارت کردن به انگلیسی غارت کردن یعنی چه

غارت کردن

depredate
despoil
forage
gut
harrow
harry
loot
maraud
pillage
plunder
ransack
rapine
ravage
raven
reave
spoil
spoliate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها