طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غضب به انگلیسی غضب یعنی چه

غضب

anger
deforcement
exasperation
fume
furor
fury
gouge
huff
ire
outburst
outrage
rage
temper
wrath

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها