معنی و ترجمه کلمه غیر دائمى به انگلیسی غیر دائمى یعنی چه

غیر دائمى

intermittent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها