طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاصله بین محور جلو و محور عقب اتومبیل بر حسب اینچ به انگلیسی فاصله بین محور جلو و محور عقب اتومبیل بر حسب اینچ یعنی چه

فاصله بین محور جلو و محور عقب اتومبیل بر حسب اینچ

wheelbase

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها