طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل به هم پیوستن یا ضمیمه کردن به انگلیسی قابل به هم پیوستن یا ضمیمه کردن یعنی چه

قابل به هم پیوستن یا ضمیمه کردن

attachable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها