معنی و ترجمه کلمه مرض قند به انگلیسی مرض قند یعنی چه

مرض قند

diabetes
diabetes mellitus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها