طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مرمرى به انگلیسی مرمرى یعنی چه

مرمرى

jet
marble
marmoraceous
marmoreal
marmorean

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها