معنی و ترجمه کلمه معالج به انگلیسی معالج یعنی چه

معالج

therapeutic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها