معنی و ترجمه کلمه منصف به انگلیسی منصف یعنی چه

منصف

author
equitable
even handed
fair
just
square
unprejudiced

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها